f

Projekty

Jak stworzyć projekt?

Z menu po lewej stronie wybierz Wszystkie projekty i kliknij fioletową ikonę „+”, aby otworzyć okienko tworzenia projektu.

Możesz także otworzyć zadanie, kliknąć na jego parametr “Projekt” i stworzyć nowy projekt bezpośrednio tam.

Domyślnie nowe projekty są widoczne dla wszystkich osób z zespołu. Dzięki temu możesz od razu przystąpić do pracy nad nimi i przypisywać zadania osobom z zespołu. Pozostali członkowie zespołu mogą edytować nazwy projektów, zmieniać ich cel, a także przydzielać/usuwać dostęp do nich.

Oczywiście możesz też ograniczyć dostęp do projektu tylko dla wybranych osób z zespołu. W tym celu wybierz opcję „Zaproszeni” i dodaj osoby, które mają mieć dostęp do projektu.

Projekty należące do Twojego zespołu będą oznaczone kropką, a projekty z ograniczonym dostępem – ikoną pierścienia. Dodatkowo projekty, do których tylko Ty masz dostęp, będą miały ikonę kłódki obok nazwy.

Obserwowane i ulubione projekty

Jeśli osoba z Twojego zespołu utworzy nowy projekt, będzie on widoczny w widoku Aktywność pozostałych członków zespołu.

Jeśli dany projekt jest dla Ciebie ważny i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, dodaj go do obserwowanych. W tym celu, kliknij w nazwę projektu w widoku Aktywności i wybierz „Obserwuj”. Od tej pory będziesz widzieć nowe komentarze w zadaniach z tego projektu w sekcji Aktywność. Dostęp do obserwowanych projektów możesz również uzyskać bezpośrednio z paska po lewej stronie.

Oznacz najważniejsze projekty jako ulubione. Będą wtedy wyświetlane w oddzielnej sekcji na pasku bocznym (nad listą obserwowanych projektów), dzięki czemu będziesz mieć do nich łatwy dostęp.

Pod nagłówkiem „Projekt” zobaczysz listę wszystkich obserwowanych projektów. Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich projektów, do których Cię dodano (również tych, których nie obserwujesz), kliknij w ten nagłówek.

Sekcje

Czasami zadania w projekcie służą różnym celom. Szczególnie wtedy, gdy projekt jest rozległy i skomplikowany. Aby utrzymać porządek w swoich projektach, użyj sekcji projektu. Podziel zadania na poszczególne sekcje, aby poprawić przejrzystość projektu. Aby utworzyć nową sekcję, kliknij w nazwę projektu i wybierz opcję „Dodaj sekcję”.

Tworząc nowe zadanie, możesz kliknąć ikonę „+” w wybranej sekcji, aby mieć pewność, że zadanie zostanie do niej dodane.

Szczegóły projektu

Wejdź do projektu i kliknij w ikonę z trzema kropkami obok nazwy projektu. Pojawi się lista rozwijana z różnymi opcjami:

  1. Zmień nazwę: użyj tej opcji, aby zmienić nazwę projektu.
  2. Cel projektu: opisz cel projektu. Jest to szczególnie przydatne w projektach współdzielonych.
  3. Kolor: użyj koloru, by wyróżnić projekt.
  4. Członkowie: kliknij tutaj, aby zobaczyć listę użytkowników, z którymi współdzielisz ten projekt. W tym miejscu możesz także dodać do projektu nowych użytkowników.
  5. Pokaż zakończone: opcja ta pozwala wyświetlić ukończone zadania.
  6. Dodaj sekcję: możesz podzielić projekt na różne sekcje. Są one przydatne zwłaszcza wtedy, gdy projekt zaczyna się rozrastać i staje się coraz bardziej złożony.
  7. Zakończ projekt: użyj tej opcji, aby oznaczyć projekt jako ukończony.
  8. Kopiuj link do tej listy: wybeneruj link do swojej listy zadań.
  9. Obserwujesz: obserwowane projekty wyświetlane są jako pierwsze na pasku po lewej stronie.
  10. Ulubione: oznacz projekt jako ulubiony, by był widoczny na górze listy po prawej stronie.

Jak usunąć kogoś z prywatnego projektu?

Aby usunąć kogoś z prywatnego projektu, kliknij przycisk “…” (trzy kropki) obok nazwy projektu (1) i wybierz sekcję “Członkowie”. W tym widoku możesz usunąć tę osobę z projektu. W tym celu użyj opcji „Usuń z projektu” (2). Zapisz zmiany i kliknij przycisk „Potwierdź”: