f

Projekty

Jak stworzyć projekt?

Z menu po lewej stronie wybierz Wszystkie projekty i kliknij fioletową ikonę „+”, aby otworzyć okienko tworzenia projektu.

Możesz także kliknąć w przycisk “Dodaj nowy projekt” widoczny w sekcji “Obserwowane projekty” w lewym panelu.

Stworzenie projektu jest także możliwe bezpośrednio w zadaniu, gdy kliknie się na parametr “Projekt”, a następnie przycisk “Dodaj nowy projekt”.

Domyślnie nowe projekty są widoczne dla wszystkich osób z zespołu. Dzięki temu możesz od razu przystąpić do pracy nad nimi i przypisywać zadania osobom z zespołu. Pozostali członkowie zespołu mogą edytować nazwy projektów, zmieniać ich cel, a także przydzielać/usuwać dostęp do nich.

Oczywiście możesz też ograniczyć dostęp do projektu tylko dla wybranych osób z zespołu. W tym celu wybierz opcję „Zaproszeni” i dodaj osoby, które mają mieć dostęp do projektu. Projekty należące do Twojego zespołu będą oznaczone kropką, a projekty z ograniczonym dostępem – ikoną pierścienia. Dodatkowo projekty, do których tylko Ty masz dostęp, będą miały ikonę kłódki obok nazwy.

Obserwowane i ulubione projekty

Jeśli osoba z Twojego zespołu utworzy nowy projekt, będzie on widoczny w widoku Aktywność pozostałych członków zespołu.

Jeśli dany projekt jest dla Ciebie ważny i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, dodaj go do obserwowanych. W tym celu, kliknij w nazwę projektu w widoku Aktywności i wybierz „Obserwuj”. Od tej pory będziesz widzieć nowe komentarze w zadaniach z tego projektu w sekcji Aktywność. Dostęp do obserwowanych projektów możesz również uzyskać bezpośrednio z paska po lewej stronie.

Oznacz najważniejsze projekty jako ulubione. Będą wtedy wyświetlane w oddzielnej sekcji na pasku bocznym (nad listą obserwowanych projektów), dzięki czemu będziesz mieć do nich łatwy dostęp.

Pod nagłówkiem „Projekt” zobaczysz listę wszystkich obserwowanych projektów. Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich projektów, do których Cię dodano (również tych, których nie obserwujesz), kliknij w ten nagłówek.

Sekcje

Czasami zadania w projekcie służą różnym celom. Szczególnie wtedy, gdy projekt jest rozległy i skomplikowany. Aby utrzymać porządek w swoich projektach, użyj sekcji projektu. Podziel zadania na poszczególne sekcje, aby poprawić przejrzystość projektu. Aby utworzyć nową sekcję, kliknij w nazwę projektu i wybierz opcję „Dodaj sekcję”.

Tworząc nowe zadanie, możesz kliknąć ikonę „+” w wybranej sekcji, aby mieć pewność, że zadanie zostanie do niej dodane.

Grupowanie projektów

W Nozbe Teams możesz swoje projekty łączyć w tematyczne grupy. Jest to bardzo przydatna funkcja dla tych użytkowników, którzy mają bardzo dużo aktywnych projektów i chcą nimi efektywniej zarządzać. Trzeba tylko pamiętać, że jest to funkcja premium, więc nie jest dostepna w planach darmowych.

Jak stworzyć grupę projektów?

Create Project Group

Kliknij na przycisk “Więcej” widoczny obok sekcji “Obserwowane projekty” w lewym panelu. W ten sposób wyświetlisz wszystkie projekty stworzone w Nozbe Teams. Następnie wybierz zakładkę “Grupy” i kliknij na przycisk “Stwórz nową grupę”

Prywatność grupy

Teraz możesz wpisać nazwę grupy i wybrać dla kogo będzie widoczna. Administratorzy zespołu mogą stworzyć grupę prywatną lub widoczną dla wszystkich. Członek zespołu także może stworzyć grupę projektów, ale będzie widoczna tylko dla niego.

Dodanie projektów do grupy

Po kliknięciu na “Zarządzaj projektami”, będzie można dodać projekty do tworzonej w danym momencie grupy. Kiedy skończysz, kliknij na “Stwórz”.

Możesz dodać ten sam projekt do różnych grup na raz. Wystarczy otworzyć projekt, kliknąć na jego menu (3 kropki). Następnie kliknij na opcję “Grupy” i wybierz te, do których chcesz dodać dany projekt. Na koniec potwierdź przyciskiem “Gotowe”. Teraz twój projekt należy do wszystkich zaznaczonych grup.

Zmiana szczegółów grupy

Zawsze możesz zmienić ustawienia grupy. Wystarczy kliknąć na 3 kropki obok jej nazwy. Tutaj możesz wybrać, które projekty są dodane do danej grupy, zmienić jej nazwę, pokazać wszystkie zakończone w niej zadania, czy też ją po prostu skasować (to nie usunie projektów, które zostały do niej dodane). Należy pamiętać, że tylko admin lub właściciel mogą modyfikować publiczne grupy.

Szczegóły projektu

Wejdź do projektu i kliknij w ikonę z trzema kropkami obok nazwy projektu. Pojawi się lista rozwijana z różnymi opcjami:

  1. Zmień nazwę: użyj tej opcji, aby zmienić nazwę projektu.
  2. Cel projektu: opisz cel projektu. Jest to szczególnie przydatne w projektach współdzielonych.
  3. Kolor: użyj koloru, by wyróżnić projekt.
  4. Członkowie: kliknij tutaj, aby zobaczyć listę użytkowników, z którymi współdzielisz ten projekt. W tym miejscu możesz także dodać do projektu nowych użytkowników.
  5. Pokaż zakończone: opcja ta pozwala wyświetlić ukończone zadania.
  6. Dodaj sekcję: możesz podzielić projekt na różne sekcje. Są one przydatne zwłaszcza wtedy, gdy projekt zaczyna się rozrastać i staje się coraz bardziej złożony.
  7. Zakończ projekt: użyj tej opcji, aby oznaczyć projekt jako ukończony.
  8. Kopiuj link do tej listy: wybeneruj link do swojej listy zadań.
  9. Obserwujesz: obserwowane projekty wyświetlane są jako pierwsze na pasku po lewej stronie.
  10. Ulubione: oznacz projekt jako ulubiony, by był widoczny na górze listy po prawej stronie.

Jak usunąć kogoś z prywatnego projektu?

Aby usunąć kogoś z prywatnego projektu, kliknij przycisk “…” (trzy kropki) obok nazwy projektu (1) i wybierz sekcję “Członkowie”. W tym widoku możesz usunąć tę osobę z projektu. W tym celu użyj opcji „Usuń z projektu” (2). Zapisz zmiany i kliknij przycisk „Potwierdź”:

Jak skasować projekt

Jeśli chcesz skasować projekt, to musisz go wpierw zakończyć. W tym celu otwórz szczegóły projektu i wybierz “Zakończ projekt”. Po zatwierdzeniu, należy ponownie otworzyć szczegóły projektu, ale tym razem wybrać opcję “Usuń”. Następnie trzeba potwierdzić usunięcie projektu wpisując w oknie jego nazwę.

Pamiętaj, że jeśli skasujesz projekt, nie będzie można go przywrócić. Dlatego też bardziej niż usuwanie zalecamy kończenie projektów.