f

Wylogowywanie się

Jak mogę się wylogować?

Aby wylogować się z aplikacji, kliknij ikonę zębatego koła w lewym górnym rogu i wybierz opcję „Wyloguj”. Zarówno wylogowywanie, jak i logowanie się do aplikacji wyzwala synchronizację i odświeża lokalne dane.